XERA-Proxecta (IN502B) XERA-Proxecta (IN502B)

Axudas á redacción de proxectos de construción, rehabilitación, ou reforma de naves e establecementos de negocio que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais​.

Atrás

Liña 1.1 XERA-Proxecta: establecementos de negocio (IN502B)

Liña 1.1 XERA-Proxecta: establecementos de negocio (IN502B)
17/07/2020

17/07/2020 Bases e convocatoria

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizadas con madeira e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN502B, IN502C, IN502D e IN502E).