XERA-Tecno: Feader (IN500A) XERA-Tecno: Feader (IN500A)

Axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia​.

Atrás

XERA-Tecno: Feader (IN500A) 2021

XERA-Tecno: Feader (IN500A) 2021
19/04/2021

19/04/2021 - Bases e convocatoria

RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).

 

21/04/2021 - CORRECCIÓN DE ERROS das bases

 

08/10/2021 - Ampliación de prazo de xustificación