XERA-Proxecta (IN502D) XERA-Proxecta (IN502D)

Axudas á redacción de proxectos de novas vivendas unifamiliares ou de rehabilitación ou reconstrución que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais.

Atrás

Liña 1.3 XERA-Proxecta: vivendas unifamiliares (IN502D)

Liña 1.3 XERA-Proxecta: vivendas unifamiliares (IN502D)
17/07/2020

17/07/2020 Bases e convocatoria

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizadas con madeira e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN502B, IN502C, IN502D e IN502E).