Información Xeral

Dada a magnitude e a importancia da situación social e laboral xerada coa propagación do Coronavirus (Covid-19), dende a Axencia Galega da Industria Forestal se quiere dar acceso a toda a información da que dispón o Servizo Galego de Saúde, organismo que asume o papel de referencia nesta situación de risco en Galicia.

Infografia recomendacións Sergas

(Pulse sobre a imaxe para ver a infografía completa)

Información e recomendacións SERGAS

O Gobierno galego mantén unha comunicación activa e permanente cos diferentes axentes sociais e socioeconómicos sobre o coronavirus, tendo xa en marcha unha Comisión Interdepartamental para o seguimento do coronavirus COVID-19 e de outras enfermidades emerxentes. 

Toda a información sobre esta enfermidade está dispoñible a través dos seguintes enlaces:

Portal informativo Sergas

 Recomendacións Sergas 

 Autotest Coronavirus 

Normativa de referencia

Adicionalmente, nos seguintes enlaces, pódense consultar o Real Decreto-lei 6/2020, de 10 de marzo, polo que se adoptan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e para a proteción da saúde pública que, entre outras cuestións, asimila a accidente laboral a incapacidade temporal polos periodos de illamento ou contaxio das persoas traballadoras provocado polo devandito virus; e o Real Decreto-lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder ao impacto económico do COVID-19.

Real Decreto-Lei 6/2020

Real Decreto-Lei 7/2020

Información Ministerio de Sanidade

Para maior detalle, facilítase a continuación o acceso á información que o Goberno de España, a través do Ministerio de Sanidade, publica en relación co devandito virus.

Acceso información Ministerio

Documentación xeral ISSGA

Ademais, e como complemento, o ISSGA ten elaborado a seguinte documentación de prevención no traballo fronte ao coronavirus.

  infografía xeral ISSGA  

Recomendacións xerais

Recomendacións específicas ISSGA

Recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nas actividades forestais elaboradas polo ISSGA segundo a información das autoridades sanitarias sobre o coronavirus.

  Infografía actividades forestais 

Recomendacións actividades forestais