Marco normativo Marco normativo

Atrás

ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se establecen os prezos privados que percibirá a Axencia Galega de Innovación polos servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño e a Axencia Galega da Industria Forestal polos servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia

ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se establecen os prezos privados que percibirá a Axencia Galega de Innovación polos servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño e a Axencia Galega da Industria Forestal polos servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia
20/05/2021