Área de Promoción e Calidade Forestal Área de Promoción e Calidade Forestal

Á Área de Promoción e Calidade Forestal correspóndelle o fomento das accións de mellora na xestión e promoción da calidade nas empresas do sector forestal.

Isabel María  Puentes Berdasco 881 99 55 12 isabel.maria.puentes.berdasco@xunta.gal