Novas Novas

Atrás

COVID-19 Actualización da guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

COVID-19 Actualización da guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus
21/04/2020

Documento en formato guía elaborado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) no que se recolle información e recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus sobre:

  • Información básica sobre o COVID-19
  • Medidas previas ao inicio da actividade
  • Medidas nos desprazamentos ao traballo
  • Medidas para garantir a distancia de seguridade
  • Medidas organizativas
  • Medidas de hixiene e limpeza
  • Técnica do lavado de mans con auga e xabón
  • Técnica de hixiene das mans con preparacións alcohólicas
  • Uso de máscaras e equipos de protección individual
  • Xestión de residuos