Novas Novas

Atrás

COVID-19 Guía de recomendacións preventivas en saúde laboral ante o coronavirus

COVID-19 Guía de recomendacións preventivas en saúde laboral ante o coronavirus
13/04/2020

Documento en formato guía elaborado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) no que se recollen as seguintes recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus:

 • Información básica sobre o COVID-19
 • Medidas previas ao inicio da actividade
 • Medidas nos desprazamentos ao traballo
 • Medidas para garantir a distancia de seguridade
 • Medidas organizativas
 • Medidas de hixiene e limpeza
 • Técnica do lavado de mans con auga e xabón
 • Técnica de hixiene das mans con preparacións alcohólicas
 • Uso de máscaras e equipos de protección individual
 • Xestión de residuos
 • Outra información de interese