Publicacións Publicacións

Data Descrición Contido
25/05/2020 "A industria forestal galega ante o COVID-19” Enquisa realizada no mes de maio en colaboración coa Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra (Universidade de Vigo) para coñecer a situación da industria forestal ga Ver todo...
02/12/2019 Presentación do Informe "A Cadea Forestal – Madeira de Galicia 2018" Ver todo...
17/09/2019 Axenda de Impulso da Industria Forestal Ver todo...
29/06/2018 Estratexia de formación da industria forestal de Galicia 2018-2020 Ver todo...
13/06/2018 Xornadas de Bioeconomía: Xerando valor na bioeconomía forestal Ver todo...
10/07/2018 Publicacións do CIS Madeira Ver todo...