Procesos selectivos Procesos selectivos

Data Descrición Contido
19/01/2023 Resolución do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos ao proceso de selección para o posto de dirección da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 17 de novembro de 2022, DOG nº 226 do 28 de novembro de 2022) Ver todo...
17/01/2023 Resolución do 17 de xaneiro do 2023, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para o posto de dirección da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 17 de novembro de 2022, DOG nº 226 do 28 de novembro de 2022) Ver todo...
12/01/2023 Resolución do 11 de xaneiro de 2023, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos ao proceso de selección para o posto de dirección da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 17 de novembro de 2022, DOG nº 226 do 28 de novembro de 2022) Ver todo...
28/12/2022 Anuncio do 22 de decembro de 2022 de convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso na categoría 007 (titulado de grao medio) do grupo II do persoal laboral fixo Ver todo...
28/11/2022 Resolución do 17 de novembro de 2022 pola que se convoca un posto de persoal directivo Ver todo...
13/02/2019 Resolución do 12 de febreiro de 2019 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Promoción e Calidade Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fan públicos diversos acordos Ver todo...
12/02/2019 Resolución do 11 de febreiro de 2019 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fan públicos diversos acordos Ver todo...
31/01/2019 Resolución do 30 de xaneiro de 2019 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Promoción e Calidade Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fan públicos diversos acordos Ver todo...
29/01/2019 Resolución do 29 de xaneiro de 2019 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fan públicos diversos acordos Ver todo...
24/01/2019 Resolución do 22 de xaneiro de 2019 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da área de Promoción e Calidade Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fan públicos diversos acordos Ver todo...
23/01/2019 Resolución do 22 de xaneiro de 2019 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fan públicos diversos acordos Ver todo...
18/12/2018 Resolución do 17 de decembro de 2018 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Promoción e Calidade Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fai pública a valoración provisional obtida polos candidatos na fase primeira do procedemento Ver todo...
13/12/2018 Resolución do 12 de decembro de 2018 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fai pública a valoración provisional obtida polos candidatos na fase primeira do procedemento Ver todo...
23/10/2018 RESOLUCIÓN do 23 de outubro do 2018, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para o posto de dirección da Area de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 24 de maio de 2018, DOG nº 115 do 18 de xuño de 2018) Ver todo...
23/10/2018 RESOLUCIÓN do 23 de outubro do 2018, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para o posto de dirección da Area de Promoción e Calidade Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 24 de maio de 2018, DOG nº 115 do 18 de xuño de 2018) Ver todo...
11/09/2018 RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2018, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos ao proceso de selección para o posto de dirección da Area de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 24 de maio de 2018, DOG nº 115 do 18 de xuño de 2018) Ver todo...
11/09/2018 RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2018, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos ao proceso de selección para o posto de dirección da Area de Promoción e Calidade Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 24 de maio de 2018, DOG nº 115 do 18 de xuño de 2018) Ver todo...
20/08/2018 RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2018, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos ao proceso de selección para o posto de dirección da Area de Promoción e Calidade Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 24 de maio de 2018, DOG nº 115 do 18 de xuño de 2018) Ver todo...
20/08/2018 RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2018, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos ao proceso de selección para o posto de dirección da Area de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 24 de maio de 2018, DOG nº 115 do 18 de xuño de 2018) Ver todo...
13/08/2018 CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 24 de maio de 2018 pola que se convoca un posto de persoal directivo Ver todo...
13/08/2018 CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 24 de maio de 2018 pola que se convoca un posto de persoal directivo Ver todo...
13/10/2017 DECRETO 96/2017, do 11 de outubro, polo que se nomea ao director da Axencia Galega da Industria Forestal. G0424-111017-0014 Ver todo...
29/06/2018 RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2018 pola que se modifica a Resolución do 24 de maio de 2018 pola que se convoca un posto de persoal directivo. Anuncio G0520-220618-0001 Ver todo...
18/06/2018 RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2018 pola que se convoca un posto de persoal directivo. Anuncio G0520-080618-0001 Ver todo...
18/06/2018 RESOLUCIÓN do 24 de maio de 2018 pola que se convoca un posto de persoal directivo. Anuncio G0520-080618-0002 Ver todo...
29/06/2018 RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2018 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 24 de maio de 2018 pola que se convoca un posto de persoal directivo. Anuncio G0520-220618-0002 Ver todo...
05/01/2018 ORDE do 2 de xaneiro de 2018 pola que se anuncia a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Axencia Galega da Industria Forestal. Anuncio G0424-281217-0012 Ver todo...