Procesos selectivos Procesos selectivos

Atrás

Resolución do 17 de xaneiro do 2023, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para o posto de dirección da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 17 de novembro de 2022, DOG nº 226 do 28 de novembro de 2022)

Resolución do 17 de xaneiro do 2023, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para o posto de dirección da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 17 de novembro de 2022, DOG nº 226 do 28 de novembro de 2022)
17/01/2023