Axencia Galega da Industria Forestal

Marco normativo

07
Nov
2022

ORDE do 26 de outubro de 2022 pola que se nomean os vogais do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal

20
Mai
2021

ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se establecen os prezos privados que percibirá a Axencia Galega de Innovación polos servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño e a Axencia Galega da Industria Forestal polos servizos prestados polo Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia

05
Mar
2019

ORDE do 19 de febreiro de 2019 pola que se nomean vogais do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal

27
Xul
2018

Orde do 16 de xullo de 2018 pola que se fixa a data da efectiva integración dos medios persoais e materiais do centro de investigación e innovación autonómico CIS-Madeira á Axencia Galega da Industria Forestal (Xera).

28
Dec
2017

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de decembro de 2017 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Axencia Galega da Industria Forestal.

03
Ago
2017

DECRETO 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos.