Axencia Galega da Industria Forestal

Convenios de colaboración

A Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) publica nesta sección a información relativa aos convenios de colaboración asinados por esta axencia que está recollida na Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
 

Convenio Obxecto Data sinatura Importe

Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Rural, a Axencia Galega da Industria Forestal e a Fundación Semana Verde de Galicia para a organización da V edición da feira bienal Galiforest

Organización da feira bienal de carácter monográfico forestal internacional para o sur de Europa

27/6/2018

108.700€

Acordo Marco de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) – Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS Madeira) e a Fundación Catedral de Santiago para a realización de actuacións de recuperación e conservación do patrimonio en madeira da Catedral de Santiago de Compostela

Colaboración nas actuacións de recuperación e conservación das estruturas da Catedral de Santiago de Compostela

3/8/2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e a Fundación Arume para o desenvolvemento dunha estratexia de diferenciación dos produtos elaborados con madeira de piñeiro de Galicia

Desenvolvemento dunha estratexia de diferenciación dos produtos elaborados con madeira de piñeiro de Galicia

4/5/2020

90.750,00€

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e a Fundación Arume para a execución dunha estratexia de diferenciación dos produtos elaborados con madeira de piñeiro de Galicia

Execución dunha estratexia de diferenciación dos produtos elaborados con madeira de piñeiro de Galicia

25/4/2021

50.109,00€

Convenio entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Axencia Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) para o desenvolvemento de proxectos de enerxías renovables cofinanciado con Fondos Feder no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

Desenvolvemento de proxectos de enerxías renovables cofinanciado con Fondos Feder no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

2/7/2021

7.245,72€

Convenio entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Sociedade Pública Galicia Calidade, S.A.U. para a promoción da madeira con marca Pino de Galicia e os produtos coa marca Galicia Calidade durante a vindeira campaña de Nadal

Promoción da madeira con marca Pino de Galicia e os produtos coa marca Galicia Calidade durante a campaña de Nadal

10/12/2021

10.459,85€

Convenio plurianual de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Rede Española de Asociacións de Deseño (READ) para a divulgación da madeira como elemento para o deseño

Divulgación da madeira como elemento para o deseño

23/12/2021

14.000,00€

Convenio plurianual de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Universidade de Vigo para a promoción da madeira como elemento para a mitigación acústica

Promoción da madeira como elemento para a mitigación acústica

29/12/2021

223.471,00€

Convenio entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Fundación Semana Verde de Galicia para a organización da feira bienal Galiforest

Organización da feira bienal Galiforest

27/4/2022

108.700,00€

Acordo de colaboración entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega da Industria Forestal e o Instituto Galego de Estatística para o intercambio de datos e información (00-M-38-22)

Establecer as pautas que se seguirán na colaboración entre a CMR, a través da DXPOF, a XERA e o IGE para realizar un estudo sobre a caracterización económica e sociodemográfica do monte galego, que permita describir as explotacións forestais, os seus titulares e a cadea forestal da madeira e, de existir información, doutros recursos forestais

26/7/2022

Sen achega económica

Acordo de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades en relación coas actuacións de recuperación e conservación das estruturas de madeira do patrimonio galego

Establecer un marco de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal, a través de CIS Madeira, e a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, relacionado coas actuacións de recuperación e conservación das estruturas de madeira do patrimonio galego

20/10/2022

Sen achega económica

Acordo de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal e o Servizo Galego de Saúde para a mellora do benestar e a diminución da pegada de carbono mediante o uso de madeira

Establecer as pautas que se seguirán na colaboración entre a XERA e o Sergas para: a) impulsar o benestar das persoas usuarias dos centros sanitarios creando unha contorna que favoreza a sensación obxectiva de benestar mediante a utilización de madeira; b) incorporar sistemas construtivos que maximicen o uso de materiais de orixe biolóxica e reciclables nas obras públicas de ampliación, rehabilitación, reforma e nova creación co obxectivo de diminuír a pegada de carbono na edificación pública

17/11/2022

Sen achega económica

Convenio plurianual de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e a Universidade de Santiago de Compostela para fomentar o emprego do castiñeiro e a súa constribución na descarbonización do sector da construción

Este convenio ten como finalidade promover o emprego do castiñeiro para a descarbonización do sector da construción e a promoción da madeira na construción

30/12/2022

290.014,01€

Convenio entre a Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal (DXPOF), a Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE) polo que se lle conceden subvencións autonómicas ao Inorde, para a participación activa do Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Riós no desenvolvemento dun programa específico de identificación, restauración e promoción da xestión forestal activa e sustentable, durante os anos 2023 e 2024. Instrumentar unha subvención directa ao Inorde para participar, xunto coa Consellería do Medio Rural a través da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e a Axencia Galega da Industria Forestal (Xera) nun Programa específico de identificación, vixilancia e promoción da xestión activa dos soutos tradicionais de castiñeiros e das masas frondosas autóctonas, con especial fincapé na promoción de agrupacións de propietarios para a xestión conxunta sobre figuras de base asociativa, civil ou mercantil, e na loita contra as doenzas do castiñeiro e as frondosas autóctonas, a través da participación activa do Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Inorde. 10/07/2023 181.000,00€
Convenio de Colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Clúster da Madeira e do Deseño de Galicia, Asociación Provincial de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo e a Federación Empresarial de Aserradoiros e Rematantes de Madeiras de Galicia para a elaboración do Plan Estratéxico da Industria Forestal-Madeira de Galicia. Regular a colaboración entre
XERA, CMD, Lugo-Madera e Fearmaga para a elaboración do Plan estratéxico
para a industria forestal-madeira de Galicia.
 
25/10/2023 150.000,00€
Convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Fundación Semana Verde de Galicia para a organización da VII edición da Feira Bienal Galiforest Regular as condicións da colaboración conxunta entre a
Axencia Galega da Industria Forestal e a Fundación Semana Verde para a organización
no ano 2024 dunha nova edición da feira bienal de carácter monográfico forestal
internacional para o sur de Europa que ten como obxectivos principais os seguintes:
1. Ser punto de encontro e referencia profesional para o sector.
2. Consolidación como feira profesional monográfica no ámbito xeográfico do
Suroeste da Unión Europea.
3. Promocionar a estrutura empresarial e produtiva do sector.
4. Fomentar unha conciencia social a favor do medio ambiente e os seus recursos.
5. Promover as boas prácticas no uso da maquinaria forestal.
 
20/12/2023 150.000,00€