Axencia Galega da Industria Forestal

Procesos selectivos

11
Abr
2024

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2024 pola que se aproba e se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas, excluídas e que renunciaron ao proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a.

A resolución pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas fai mención expresa ao cumprimento do requisito do coñecemento da lingua galega. A listaxe de persoas aspirantes admitidas, excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, e que renunciaron ao proceso figura, así mesmo, como anexo a este anuncio.

25
Mar
2024

RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2024 pola que se nomea a Comisión de Selección que deberá calificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre, mediante o sistema de concurso de méritos, para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a forestal, grupo II, categoría 7.

Comisión de Selección que deberá cualificar o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, mediante o sistema de concurso, para o ingreso no grupo II, categoría 7, de persoal laboral fixo da Axencia Galega da Industria Forestal

19
Mar
2024

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2024 pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas, excluídas e que renunciaron no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a forestal nesta axencia.

14
Abr
2023

Resolución do 14 de abril de 2023 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia

24
Mar
2023

Resolución do 23 de marzo de 2023 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fan públicos diversos acordos

10
Mar
2023

Resolución do 10 de marzo de 2023 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fan públicos diversos acordos

02
Mar
2023

Resolución do 1 de marzo de 2023 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o posto de director/a da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal da Administración da Xunta de Galicia pola que se fan públicos diversos acordos

19
Xan
2023

Resolución do 19 de xaneiro de 2023, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos ao proceso de selección para o posto de dirección da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 17 de novembro de 2022, DOG nº 226 do 28 de novembro de 2022)

17
Xan
2023

Resolución do 17 de xaneiro do 2023, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal, pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso de selección para o posto de dirección da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 17 de novembro de 2022, DOG nº 226 do 28 de novembro de 2022)

12
Xan
2023

Resolución do 11 de xaneiro de 2023, da Dirección da Axencia Galega da Industria Forestal, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos ao proceso de selección para o posto de dirección da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal (Resolución do 17 de novembro de 2022, DOG nº 226 do 28 de novembro de 2022)