Axencia Galega da Industria Forestal

Publicacións

Filtros
Filtrar
Limpar

Guía para o fomento da madeira na contratación pública de edificacións sustentables

A guía pretende proporcionar orientacións prácticas dirixidas a facilitar a incorporación de criterios ambientais e de eficiencia na contratación pública relativa ao uso de madeira na construción.

 

Queres coñecer os datos actualizados da industria forestal-madeira?

O Instituto Galego de Estatística (IGE) dispón dun panel de control (dashboard), de carácter estatístico, que describe anualmente a cadea monte-industria en Galicia

Contrato plurianual de xestión período 2023-2025 da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

Como podo incorporar produtos de madeira sostible de proximidade no meu proxecto?

Videoxornada para dar a coñecer a marca de garantía Pino de Galicia e a ferramenta de trazabilidade blockchain para elementos construtivos en madeira denominada FORTRA. Dirixida a persoas prescritoras e empresas construtoras que desexen prescribir con madeira local mediante FORTRA e a marca Pino de Galicia os seus proxectos de execución que incorporen a madeira como elemento estrutural.

Guía técnica “Solucións innovadoras en madeira estrutural na arquitectura galega actual”

Informe de A Cadea Forestal-Madeira de Galicia 2021-2022

2ª Enquisa de conxuntura da industria forestal

Realizada pola XERA e a Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra e dirixida á industria forestal galega co obxectivo de coñecer os retos e expectativas que se lle presentan no actual contexto marcado pola pandemia da COVID-19.

Informe executivo - Xornada sobre oportunidades para o sector do moble e o contract: mobiliario pensado para o coidado das persoas maiores

TRABE, dimensionado de estruturas de madeira segundo o CTE

Esta ferramenta gratuíta para o cálculo estrutural estase a desenvolver no marco do convenio “Madeira en Valor” entre a Axencia Galega da Industria Forestal da Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela, a través da Plataforma de Enxeñaría da Madeira Estrutural (PEMADE).

TRABE está deseñada para o cálculo estrutural de produtos en madeira e pretende servir de apoio á toma de decisións do prescritor para unha instalación en condicións de calidade e seguridade. Inclúe as principais especies forestais galegas, impulsando os produtos locais de madeira.

Guía técnica para a implantación do Marcado CE en produtos de madeira para a construción

"A industria forestal galega ante o COVID-19”

Enquisa realizada no mes de maio en colaboración coa Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra (Universidade de Vigo) para coñecer a situación da industria forestal galega no contexto actual marcado polo COVID-19.