Axencia Galega da Industria Forestal

Organigrama

Dirección

A Dirección é o órgano executivo da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e correspóndelle a súa xestión ordinaria.

Jacobo Aboal Viñas
881995476 (Secretaría)
jacobo.aboal.vinas [at] xunta.gal

Xerencia

Ángel Bernardo Tahoces
881 995 476
angel.bernardo.tahoces [at] xunta.gal

Área de Innovacion Forestal

Mercedes Rois Díaz
881 99 54 86
mercedes.rois.diaz [at] xunta.gal

Área de Promoción e Calidade Forestal

Isabel María Puentes Berdasco
881 99 55 12
isabel.maria.puentes.berdasco [at] xunta.gal

CIS-Madeira

Orde do 16 de xullo de 2018 pola que se fixa a data da integración efectiva dos medios persoais e materiais do centro de investigacion e innovacion autonómico CIS-Madeira à Axencia Galega da Industria Forestal (Xera).