Área de Innovación Forestal Área de Innovación Forestal

Á Área de Innovación Forestal correspóndelle o impulso e establecemento de mecanismos de colaboración con centros de investigación públicos nas diferentes materias que o sector da industria forestal traslade á Administración por consideralos do seu interese.

Montserrat  Rodríguez Ogea 881 99 54 86 montserrat.rodriguez.ogea@xunta.gal