Dirección Dirección

A Dirección é o órgano executivo da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e correspóndelle a súa xestión ordinaria.

Jacobo  Aboal Viñas 881995476 (Secretaría) jacobo.aboal.vinas@xunta.gal