Dirección Dirección

A Dirección é o órgano executivo da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e correspóndelle a súa xestión ordinaria.

Jose Ignacio  Lema Piñeiro 881995476 (Secretaría) jose.ignacio.lema.pineiro@xunta.gal