Convenios de colaboración Convenios de colaboración


A Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) publica nesta sección a información relativa aos convenios de colaboración asinados por esta axencia que está recollida na Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.
 

Convenio

Obxecto

Data
sinatura

Importe

Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Rural, a Axencia Galega da Industria Forestal e a Fundación Semana Verde de Galicia para a organización da V edición da feira bienal Galiforest

Organización da feira bienal de carácter monográfico forestal internacional para o sur de Europa

27/6/2018

108.700€

Acordo Marco de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) – Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira de Galicia (CIS Madeira) e a Fundación Catedral de Santiago para a realización de actuacións de recuperación e conservación do patrimonio en madeira da Catedral de Santiago de Compostela

Colaboración nas actuacións de recuperación e conservación das estruturas da Catedral de Santiago de Compostela

3/8/2018

Sen achega económica

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e a Fundación Arume para o desenvolvemento dunha estratexia de diferenciación dos produtos elaborados con madeira de piñeiro de Galicia

Desenvolvemento dunha estratexia de diferenciación dos produtos elaborados con madeira de piñeiro de Galicia

4/5/2020

90.750,00€

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e a Fundación Arume para a execución dunha estratexia de diferenciación dos produtos elaborados con madeira de piñeiro de Galicia

Execución dunha estratexia de diferenciación dos produtos elaborados con madeira de piñeiro de Galicia

25/4/2021

50.109,00€

Convenio entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Axencia Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) para o desenvolvemento de proxectos de enerxías renovables cofinanciado con Fondos Feder no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

Desenvolvemento de proxectos de enerxías renovables cofinanciado con Fondos Feder no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020

2/7/2021

7.245,72€

Convenio entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Sociedade Pública Galicia Calidade, S.A.U. para a promoción da madeira con marca Pino de Galicia e os produtos coa marca Galicia Calidade durante a vindeira campaña de Nadal

Promoción da madeira con marca Pino de Galicia e os produtos coa marca Galicia Calidade durante a campaña de Nadal

10/12/2021

10.459,85€

Convenio plurianual de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Rede Española de Asociacións de Deseño (READ) para a divulgación da madeira como elemento para o deseño

Divulgación da madeira como elemento para o deseño

23/12/2021

14.000,00€

Convenio plurianual de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Universidade de Vigo para a promoción da madeira como elemento para a mitigación acústica

Promoción da madeira como elemento para a mitigación acústica

29/12/2021

223.471,00€

Convenio entre a Axencia Galega da Industria Forestal e a Fundación Semana Verde de Galicia para a organización da feira bienal Galiforest

Organización da feira bienal Galiforest

27/4/2022

108.700,00€