Retribucións de altos cargos Retribucións de altos cargos

Co obxectivo de dar cumprimento ao establecido no artigo 47 da Lei 1/2016 de transparencia e bo goberno, pode consultar nesta ligazón a información específica desta Axencia.