Xerencia Xerencia

Á Xerencia correspóndenlle as funcións de xestión e administración dos servizos xerais que darán soporte administrativo aos distintos órganos da Axencia, facilitando todos os procesos administrativos e executando as funcións de carácter administrativo e os procedementos administrativos competencia da Axencia.

Pablo  Leis Mol 881995476 pablo.leis.mol@xunta.gal