Axencia Galega da Industria Forestal

Xerencia

Á Xerencia correspóndenlle as funcións de xestión e administración dos servizos xerais que darán soporte administrativo aos distintos órganos da Axencia, facilitando todos os procesos administrativos e executando as funcións de carácter administrativo e os procedementos administrativos competencia da Axencia.

Ángel  Bernardo Tahoces
881 995 476
angel.bernardo.tahoces [at] xunta.gal