Axencia Galega da Industria Forestal

XERA-Savia: Formación (IN501A)

Axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia​.

XERA-Savia (IN501A) 2023

03/02/2023 - Bases e convocatoria

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento e a competitividade da industria forestal-madeira de Galicia, tramitada como anticipada de gasto (código de procedemento IN501A)

Resolución publicada no DOG

Presentación de solicitudes na sede electrónica

15/06/2023 - Resolución de concesión

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas, ás denegadas e ás solicitudes desistidas no ano 2023, ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento e a competitividade da industria forestal-madeira de Galicia, tramitada como anticipada de gasto (código de procedemento IN501A).

Resolución publicada no DOG