Axencia Galega da Industria Forestal

XERA-Savia: formación (IN501A) 2024

Axudas para a organización de actividades formativas non regradas que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia.

XERA-Savia: formación (IN501A) 2024

01/03/2024 - Bases e convocatoria

RESOLUCIÓN do 16 de febreiro de 2024, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non regradas que impulsen o coñecemento e a competitividade da industria forestal-madeira de Galicia (código de procedemento IN501A).

Resolución publicada no DOG

Presentación de solicitudes na sede electrónica

Guía resumo de axudas

 

19/07/2024 - Resolución da concesión

RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2024 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e ás solicitudes desistidas e non admitidas a trámite ao abeiro da Resolución do 16 de febreiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2024, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non regradas que impulsen o coñecemento e a competitividade da industria forestal-madeira de Galicia (código de procedemento IN501A).

Resolución publicada no DOG