Axencia Galega da Industria Forestal

XERA-Valor: 2ª transformación (IN500B)

Axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract.

XERA-Valor: 2ª transformación (IN500B) 2023

31/03/2022 - Bases e convocatoria

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023 en réxime de concorrencia competitiva as axudas á valorización e á segunda transformación da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B)

Resolución publicada no DOG

Guía de resumo das axudas

Circular interpretativa

Cartel

Presentación de solicitudes na sede electrónica

17/10/2023 - Axudas concedidas e denegadas e solicitudes non admitidas e desistidas

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2023 pola que se dá publicidade das axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes non admitidas a trámite e desistidas no ano 2023, ao abeiro da Resolución do 20 de marzo de 2023 pola que se aproban
as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023 en réxime de concorrencia competitiva as axudas á valorización e á segunda transformación da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B)

Resolución publicada no DOG

30/10/2023 - Nota informativa: avais

Nota

15/11/2023 - Prórroga do prazo de xustificación da primeira anualidade

Resolución publicada no DOG