Axencia Galega da Industria Forestal

11
Abr
2024

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2024 pola que se aproba e se fai pública a listaxe definitiva de persoas admitidas, excluídas e que renunciaron ao proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a.

A resolución pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas fai mención expresa ao cumprimento do requisito do coñecemento da lingua galega. A listaxe de persoas aspirantes admitidas, excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, e que renunciaron ao proceso figura, así mesmo, como anexo a este anuncio.

25
Mar
2024

RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2024 pola que se nomea a Comisión de Selección que deberá calificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre, mediante o sistema de concurso de méritos, para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a forestal, grupo II, categoría 7.

Comisión de Selección que deberá cualificar o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, mediante o sistema de concurso, para o ingreso no grupo II, categoría 7, de persoal laboral fixo da Axencia Galega da Industria Forestal

19
Mar
2024

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2024 pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas, excluídas e que renunciaron no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a forestal nesta axencia.